- กรมศุลกากร
- กรมสรรพสามิต
- กรมสรรพากร
- กระทรวงพาณิชย์
- กรมส่งเสริมการส่งออก
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงสาธารณสุข
- สภาหอการค้าไทย
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- กรมการค้าต่างประเทศ


- Asean Free Trade Area (AFTA)
- ASEM Customs Database
- ASEM PWG
- Asia-Europe Meeting (ASEM)
- Asia-Pacific Economic Cooperation
- Europe Union (EU)
- International Trade Center
- World Customs Organization (WCO) 


K.P.W LOGISTICS (2002) CO.,LTD.
30 Soi Ramintra 32  Tharang  Bangkhen  Bangkok  10230  Thailand
Tel : 0-29437521-4
Fax : 0-2943-7533
Website : www.kpw2002.co.th
E-mail : kpw@kpw2002.co.th


K.P.W LOGISTICS (2002) CO.,LTD.
139, Moo2, Bangpa-in Industrial Park, Klongjic, Bangpa-in  Ayudhaya
Tel : 0-3526-8042
Fax : 0-3526-8041


 
Copyright © K.P.W LOGISTICS (2002) CO.,LTD. All right reserved.