- กรมศุลกากร
- กรมสรรพสามิต
- กรมสรรพากร
- กระทรวงพาณิชย์
- กรมส่งเสริมการส่งออก
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงสาธารณสุข
- สภาหอการค้าไทย
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- กรมการค้าต่างประเทศ


- Asean Free Trade Area (AFTA)
- ASEM Customs Database
- ASEM PWG
- Asia-Europe Meeting (ASEM)
- Asia-Pacific Economic Cooperation
- Europe Union (EU)
- International Trade Center
- World Customs Organization (WCO) 


บริษัท เค.พี.ดับบลิว โลจิสติกส์ (2002) จำกัด
สำนักงานใหญ่

30 ซอยรามอินทรา 32 แยก 6 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพ 10230
โทรศัพท์ 0-29437521-4
โทรสาร 0-2943-7533

บริษัท เค.พี.ดับบลิว โลจิสติกส์ (2002) จำกัด
สาขานิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

139 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 0-3526-8042
โทรสาร 0-3526-8041

 
Copyright © K.P.W LOGISTICS (2002) CO.,LTD. All right reserved.